Comisii de specialitate

1. Comisia pentru activităţi social-culturale şi culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă, protecţie socială şi protecţie copii, din care fac parte următorii consilieri locali:

Gal Iohana – Haiette, președinte;
Martin Viorel, secretar;
Bidilean Alexandru – Dorel, membru.
2. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, juridică şi disciplină, din care fac parte următorii consilieri locali:

Zbârcea Alin – Gheorghe, președinte;
Oci Ionel – Daniel, secretar;
Berinde Ioan – Doru, membru;
Laza Ionel, membru;
Vinter Lianu, membru.
3. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din care fac parte următorii consilieri:

Benea Dorin – Sorin, președinte;
Tonca Liliana – Marioara, secretar;
Jurcan Ionel, membru.

© 2023 Primăria Comunei Răbăgani

Sari la conținut