Obiective turistice

  • Biserica ortodoxă din lemn „Sf. Teodor Tiron” de la Brăteşti, nr. 256 – monument istoric (cod LMI: BH-II-m-B-01122, datare 1718);
  • Biserica ortodoxă din lemn de la Săucani şi de la Sălişte de Pomezeu;
  • Rezervația naturală „Izvoarele mezotermale Răbăgani” – arie protejată de interes national. Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național –
  • Secțiunea a III-a – zone protejate, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000) și se întinde pe o suprafață de 0,50 hectare. „Izvoarele mezotermale Răbăgani” alcătuiesc o zonă naturală formată din două bazine cu ape mezotermale (temperatura medie 35-40o) ce favorizează menținerea unei faune de gasteropode relicte din speciile Theodoxus prevostianus (specie protejată aflată pe lista roșie a IUCN) și Fagotia acicularis (melci); precum și a unor specii de broaște.

BISERICA DE LEMN DIN SĂUCANI

Biserica de lemn din Săucani a fost adusă pe actualul amplasament din cimitirul vechi al satului. Nu există izvoare scrise care să ateste data exactă a ridicării lăcașului de cult. Conform tradiției orale ar putea fi chiar mai vechi de 1720, undeva în jurul anului 1635.

Din păcate după cel puțin trei secole de existență, frumoasa bisercuță de lemn din Săucani își trăiește ultimele zile. Prin crăpăturile pereților încape o mână de om. Lucrările de reparații capitale, atât de necesare, depășesc însă posibilitățile unui sat cu o populație săracă și redusă numeric.

© 2023 Primăria Comunei Răbăgani

Sari la conținut