HCL nr. 19 - Privind aprobarea schimbării destinaţiei Școlii cu clasele I - IV Săliște de Pomezeu + | grădinița, cu terenul aferent, situate în satul Săliște de Pomezeu, nr. 21, proprietate publică a Comunei Răbăgani, care figurează la poziția nr. 174 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Răbăgani, în clădire multifuncţională, respectiv în Cămin Cultural și Capelă mortuară, pe perioadă nedeterminată

© 2023 Primăria Comunei Răbăgani

Sari la conținut