HCL nr. 7 - Privind aprobarea constituirii unui număr cadastral în intravilanul localităţii Brăteşti, numărul 263, în suprafaţă de 454 mp., format din nr. top. 1481/4, în suprafață de 454 mp., CF nr. 1299 Vintere, cu construcțiile aferente, C1 reprezentând clădire multifuncțională, în suprafaţă construită la sol de 146 mp. în anul 1972 şi C2 Anexa, în suprafaţă construită la sol de 22 mp. în anul 1998, precum și înscrierea numărului cadastral în cartea funciară ca proprietate publică a Comunei Răbăgani

© 2023 Primăria Comunei Răbăgani

Sari la conținut