Extrase din legislație

Legislație funcționare primărie

Principalele acte normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției sunt:

Constituția României

Hotararea Guvernului nr.123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Legea nr. 52 din 2003 privind Transparența decizională

Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

O.U.G. 57 din 2019 – privind Codul administrativ

© 2023 Primăria Comunei Răbăgani

Sari la conținut